Επόμενη εξόρμηση ΣΑΟΟ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16.6.2019 / Μεγάλη Ζήρεια

Α’ πορεία: Συναρπαστική ανάβαση στις κορυφές Προφήτης Ηλίας 2300µ. και Μεγάλη Ζήρεια 2376 µ. από Άνω Τρίκαλα-Καταφύγιο-Χαράδρα Φαρµακίλα-Γκούρα.

Ώρες: 6.30 | Κατηγορία: Β+

Β’ πορεία: Πεζοπορία στις διασωµένες πλαγιές της Ζήρειας-Σπήλαιο Ερµή-Χιονοδροµικό-Λίµνη ∆ασίου

Ώρες: 4.00 | Κατηγορία: Α+

Αναχώρηση: 7.00 π.µ.

Υπεύθυνοι: Μπίνος Ν., Ζαφειρόπουλος ∆., Χωµατάς Θ., Τσαούση Τ