Επόμενη εξόρμηση ΣΑΟΟ: 21 Απριλίου 2019- ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Βουραϊκός

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

∆ιάσχιση του κορυφαίου φαραγγιού της επικράτειας από Άνων Ζαχλωρού έωος (σχεδόν) το ∆ιακοφτό.

Ώρες: 4.00 | Κατηγορία: Α

Αναχώρηση: 7.30 π.µ.

Υπεύθυνοι: Ρουµελιώτη Χ., Ζαχαριάς Κ., Παπαγεωργάκη Β., Καρατζά Β., Ντούµου Α.

X