Επόμενη εξόρμηση ΣΑΟΟ: Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 Χελµός-Ψηλή κορυφή 2355µ. – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Η εξόρμηση στο Χελμό αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών και ύψους χιονιού η προσέγγιση της κορυφής θα είναι αδύνατη. Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία εάν αυτό είναι εφικτό.