Μονοπάτια ΣΑΟΟ

0Ο ΣΑΟΟ συνεχίζει με τοπικούς φορείς την προσπάθεια ανάδειξης του δικτύου μονοπατιών στο Μαίναλο.Την Παρασκευή καθαρίστηκε και σηματοδοτήθηκε κομμάτι του πράσινου μονοπατιού από τη Βυτίνα στη Νυμφασία ενώ άμεσα αναμένεται να ολοκληρωθεί το κομμάτι από Νυμφασία στη Μονή Κερνίτσας και έπειτα στη Νυμφασία.