Οικοπληροφορίες

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Τελείωσε…
Αφού ειπώθηκε και µετεκλογικά, σηµαίνει ότι δεν είναι προεκλογικό πυροτέχνηµα, σηµαίνει ότι υπάρχει ( δηλαδή το δούλεµα συνεχίζεται), ο ακρογωνιαίος λίθος του προγράµµατος της παράταξης Νέα Πελοπόννησος. Θα συγκροτηθεί, είπαν, ένα άτυπο συµβουλευτικό όργανο από εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, ένα «think tank» και ταυτόχρονα θα λειτουργεί γραφείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις Βρυξέλλες Θα παίρνουµε όλα τα χρυσοφόρα πακέτα πρώτοι. Ναί, εµείς οι χαµουτζήδες.

Θα γίνουµε ευρωπαϊκή περιφέρεια, πρότυπο ανάπτυξης στηριζόµενοι σε επενδύσεις, στην καινοτοµία και την τεχνολογία, µοντέλο τοπικής οικονοµίας, όπου µε τοπικές πολιτικές θα ανακουφιστούν και θα σωθούν κυριολεκτικά από τα λουκέτα πολλές επιχειρήσεις, θα µειωθεί η ανεργία, θα γίνει οικολογικό πάρκο ο Λούσιος και το Μαίναλο, θα αξιοποιηθεί η λίµνη του Λάδωνα, η τόσο απαραίτητη χρηµατοδότηση του φορέα διαχείρισης του οικολογικού πάρκου Πάρνωνα πραγµατικότητα κλπ κλπ κλπ. Τι µας νοιάζει για τον κουµπάρο στο Αγρίνιο που θα ζει στη φτώχεια; Ας λέει το ∆ΝΤ, η τρόικα και η Μέρκελ. Επιτέλους θα σωθούµε!

ΟΧΙ δυστυχώς. Τα καλά χαρτιά δεν τα δηµοσιοποιούν, γιατί οι αντίπαλοι καιροφυλακτούν. Λάθος µέγα. Φαντάσου τoν καταφερτζή Μακεδόνα Ψωµιάδη µε γραφείο στις Βρυξέλλες; Στα χέρια των Ποντίων ένα think tank; Τι λες τώρα!

Εθελοντισµός.
Εδώ µας ενδιαφέρει η χρησιµοποίηση του εθελοντισµού και των διάφορων δράσεων για προσωπική προβολή και οφέλη.
Οι εκλογές για την περιφερειακή κρατική διοίκηση πέρασαν και έτσι µπορούµε να αναφερθούµε στην εµπλοκή του εθελοντισµού, κατά κάποιον τρόπο, µε τις εκλογές.

Μερικά βιογραφικά τόνιζαν την εθελοντική δράση των υποψηφίων για να υποστηρίξουν την πολιτική τους οντότητα.
∆ιάβασα σε βιογραφικό για την υποστήριξη της υποψήφιας στο Χαµόγελο του Παιδιού.

Άλλος υποψήφιος ήταν υποστηρικτής της Greenpeace στα νιάτα του. Άλλη υποψήφια στον Ερυθρό Σταυρό και άλλος στους ∆ιασώστες. Άλλοι πυροφύλακες και άλλοι εθελοντές πυροσβέστες.

Ο εθελοντισµός τελικά επιδέχεται πολλές ερµηνείες.  Εθελοντής είναι, όµως, ο ενεργός πολίτης που ζει και δρα προσφέροντας στην κοινωνία χωρίς να περιµένει τίποτα άλλο πέρα από ένα φιλικό κτύπηµα στην πλάτη.
Χάθηκε µια ευκαιρία να αναδείξουµε πολιτικές προστασίας του Μαινάλου. Να φέρουµε το Μαιναλο στην επικαιρότητα µε τον δικό µας τρόπο.

Αναφέροµαι στον « Άθλο Μαινάλου». Έπρεπε να οργανώσουµε καλύτερα τη συµµετοχή και δράση µας. Αυτή είναι κοινή πεποίθηση αρκετών ανθρώπων. Κάθε ένας από τους συµµετέχοντες κοιτάζει το δικό του συµφέρον, την προβολή των ιδεών ή των προϊόντων του και καλά κάνει.

Μια αφίσα µε ένα µήνυµα για την προστασία του Μαινάλου για παράδειγµα για την αλλαγή χρήσεων γης ή κάτι άλλο. Επαφές µε άλλες οργανώσεις, την κινητοποίηση των ντόπιων (ηχηρή απουσία ), την επίσηµη και πιο πλούσια συµµετοχή αθλητικών φορέων από την Αρκαδία, αθλητών του ΣΑΟΟ (µπορούσαµε να είχαµε µια πολύ καλή οµάδα για τρέξιµο ή πεζοπορία και ποδήλατο).
Στον «Άθλο Μαινάλου το 2011» θα είµαστε καλύτεροι σίγουρα.

Μερικοί δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να θησαυρίσουν ακόµη και από τα σκουπίδια.

Η λεγόµενη και «Πράσινη» ανάπτυξη δίνει αυτό το περιθώριο.
Το σχέδιο της κυβέρνησης δεν αποκλείει την πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριµµάτων, δεν αποκλείει µονάδες µε χρήση τεχνολογίας υψηλού κόστους και φυσικά καύση απορριµµάτων.

Μιλάµε για την τεχνολογία της µεθόδου της βιοξήρανσης ή βιολογικής ξήρανσης. Με τη µέθοδο αυτή, παράγεται ένα καύσιµο υλικό, το οποίο µπορεί να διατεθεί στη βιοµηχανία ως καύσιµο, εφόσον υπάρχει ζήτηση. Οι επιστήµονες ισχυρίζονται ότι το υλικό αυτό είτε θα οδηγηθεί σε ΧΥΤΑ και µε την πρώτη βροχή θα αποκτήσει πάλι τον όγκο που είχε πριν και θα δηµιουργήσει περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα, είτε θα οδηγηθεί σε µονάδα καύσης. ∆ηλαδή, η µέθοδος αυτή αποτελεί προποµπό και το αρχικό στάδιο επεξεργασίας των απορριµµάτων πριν από τη µονάδα καρκινογόνας καύσης.

∆ιάφοροι υπολογισµοί για το κόστος διαχείρισης των απορριµµάτων το τριπλασιάζουν σε σύγκριση µε τα σηµερινά δεδοµένα, στέλνοντας στα ύψη και τα τέλη καθαριότητας.

Είναι γνωστό επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβάθµισε την καύση απορριµµάτων και τη βιοξήρανση και η κυβέρνηση µε νόµο προβλέπει ότι θα µπορούν να χωροθετούνται παντού ακόµη και σε προστατευµένες περιοχές και µε ταχύρρυθµες διαδικασίες.

Λέγεται αλλά και γράφεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κινείται σε αυτή την κατεύθυνση µε την επίκληση µάλιστα και της απειλής ευρωπροστίµου για τις παράνοµες χωµατερές που ακόµη λειτουργούν.

Για την ανακύκλωση στη πηγή και την προώθηση της επεξεργασίας µε ανακύκλωση ούτε κουβέντα.

Ασφαλώς µε τις λίγες αυτές γραµµές το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων δεν εξαντλείται αλλά είναι αρχή για γόνιµο προβληµατισµό, συζήτηση και δράση.

Προυπόθεση συμμετοχής λόγω covid

Λόγω της πανδημίας του Covid19 για την συμμετοχή στις εξορμήσεις με λεωφορείο θα ισχύουν τα εξής:

Για τους ενήλικες:
1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού με εμβολιασμό της δεύτερης δόσης τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν.
2. Πιστοποιητικό νόσησης
3. Αρνητικό Rapid test τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών.
4. Αρνητικό Μοριακό τεστ τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών.

 

Αρνητικά Self – Test δεν γίνονται δεκτά.

Για τους έφηβους:
1. Οι έφηβοι 12 έως 17 ετών μπορούν να επιδείξουν αρνητικό Self – test, αρνητικό Rapid test τελευταίων 48 ωρών ή αρνητικό μοριακό τεστ τελευταίων 72 ωρών.

Για τα παιδιά:
1. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός του λεωφορείου.
Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν διαθέτουν τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να συμμετέχουν.

X