Πραγματοποιήθηκε πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Άλωση της Τριπολιτσάς. Χώρος και γεγονότα»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο γεμάτο από κόσμο εντευκτήριο του ΣΑΟΟ, στην Τρίπολη, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Άλωση της Τριπολιτσάς. Χώρος και γεγονότα». Ομιλητές ήταν οι συμπολίτες και μέλη στο συλλόγου μας Δημήτρης Ζαφειρόπουλος  και Βασίλης Σιακωτός, ιστορικοί.

Αρχικά έγινε παρουσίαση των γεγονότων που οδήγησαν στην άλωση καθώς και λεπτομερής περιγραφή των μαχών πέριξ και εντός της πρωτεύουσας του Μοριά, με την αρωγή σχεδίων και χαρτών που προβάλλονταν ταυτόχρονα. Με αυτή την διαφορετική προσέγγιση, οι ακροατές «ταξίδευαν» στον ιστορικό παρελθοντικό χρόνο και παράλληλα «τοποθετούνταν» στον παρόντα τόπο.

Ακολούθως, αναλύθηκε και εντάχθηκε το σημαντικό αυτό γεγονός της Εθνεγερσίας στο ευρύτερο ευρωπαϊκό διπλωματικό και πολιτικό πλαίσιο και τονίσθηκε ο αντίκτυπος που είχε στα ξένα κέντρα λήψης αποφάσεων της εποχής.

Προυπόθεση συμμετοχής λόγω covid

Λόγω της πανδημίας του Covid19 για την συμμετοχή στις εξορμήσεις με λεωφορείο θα ισχύουν τα εξής:

Για τους ενήλικες:
1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού με εμβολιασμό της δεύτερης δόσης τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν.
2. Πιστοποιητικό νόσησης
3. Αρνητικό Rapid test τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών.
4. Αρνητικό Μοριακό τεστ τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών.

 

Αρνητικά Self – Test δεν γίνονται δεκτά.

Για τους έφηβους:
1. Οι έφηβοι 12 έως 17 ετών μπορούν να επιδείξουν αρνητικό Self – test, αρνητικό Rapid test τελευταίων 48 ωρών ή αρνητικό μοριακό τεστ τελευταίων 72 ωρών.

Για τα παιδιά:
1. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός του λεωφορείου.
Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν διαθέτουν τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να συμμετέχουν.

X