Πραγματοποιήθηκε πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Άλωση της Τριπολιτσάς. Χώρος και γεγονότα»

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο γεμάτο από κόσμο εντευκτήριο του ΣΑΟΟ, στην Τρίπολη, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Άλωση της Τριπολιτσάς. Χώρος και γεγονότα». Ομιλητές ήταν οι συμπολίτες και μέλη στο συλλόγου μας Δημήτρης Ζαφειρόπουλος  και Βασίλης Σιακωτός, ιστορικοί.

Αρχικά έγινε παρουσίαση των γεγονότων που οδήγησαν στην άλωση καθώς και λεπτομερής περιγραφή των μαχών πέριξ και εντός της πρωτεύουσας του Μοριά, με την αρωγή σχεδίων και χαρτών που προβάλλονταν ταυτόχρονα. Με αυτή την διαφορετική προσέγγιση, οι ακροατές «ταξίδευαν» στον ιστορικό παρελθοντικό χρόνο και παράλληλα «τοποθετούνταν» στον παρόντα τόπο.

Ακολούθως, αναλύθηκε και εντάχθηκε το σημαντικό αυτό γεγονός της Εθνεγερσίας στο ευρύτερο ευρωπαϊκό διπλωματικό και πολιτικό πλαίσιο και τονίσθηκε ο αντίκτυπος που είχε στα ξένα κέντρα λήψης αποφάσεων της εποχής.

X