Ομιλίες & Προβολές

∆εκέµβριος

Συζήτηση στα γραφεία του συλλόγου για την προετοιµασία και πραγµατοποίηση ορειβατικών εξορµήσεων και την ασφάλεια στο βουνό.
Υπεύθυνοι: Χαρµπής Π., Χωµατάς Θ.