Ομιλίες & Προβολές

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Οδοιπορικό στην Ιστορία και τις οµορφιές της Νοτιοανατολικής Μικράς Ασίας. Παρουσίαση βίντεο του συνορειβάτη µας Σωτήρη Κωστόπουλου. Εντευκτήριο ΣΑΟΟ, ώρα 7.30 µ.µ.

Υπεύθυνοι: Θ.Χωµατάς, Β. Τζάθα

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Γυναικεία βήµατα προς την κορυφή. Πρωτοπόρες γυναίκες ορειβάτισσες που έγραψαν µε το δικό τους τρόπο την ιστορία της ορειβασίας από το 18ο αιώνα έως σήµερα. Εντευκτήριο ΣΑΟΟ, ώρα 7.30 µ.µ. Υπεύθυνοι: Β. Καλαµούτσου, Άν. Κούκλη, Π. Καραµάνης, Π. Ντούµος

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

Τροχαία δυστυχήµατα: Ένας ακήρυχτος πόλεµος. Εντευκτήριο ΣΑΟΟ, ώρα 8.00 µ.µ.

Υπεύθυνοι: Γ. Αλειφερόπουλος, Χ. Μπουλουγούρης

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Ορεινό τρέξιµο: Γνωριµία µε το άθληµα και τον εξοπλισµό του. Συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο ∆ροµέων Υγείας Τρίπολης (Σ∆ΥΤ). Εντευκτήριο ΣΑΟΟ, ώρα 8.00 µ.µ.

Υπεύθυνοι: ∆. Ζαφειρόπουλος, Ν. Μπίνος, Τ. Κεχαγιάς