Ομιλίες & Προβολές

 Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Παρουσίαση του συγγραφικού έργου του συνορειβάτη και φιλόλογου Κώστα Ρεκούµη.

Γραφεία ΣΑΟΟ, ώρα 7.30 µ.µ.

Υπεύθυνοι: Χωµατάς Θ., Γιαννακάκος Κ., Τυράσκη Ρ.

 Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Συζήτηση για την προετοιµασία, την οργάνωση και την πραγµατοποίηση ορειβατικών εξορµήσεων, Χρήση GPS, χαρτών κλπ.

Γραφεία ΣΑΟΟ, ώρα 8.00µ.µ.

Υπεύθυνοι: Χαρµπής Π., Βλάσσης ∆., Χωµατάς Θ.

 Μάιος

Ο µεγάλος ποιητής µας και παλιός ορειβάτης Τίτος Πατρίκιος θα µας µιλήσει για τη ζωή και το έργο του.

Υπεύθυνοι: Καραµήντζος ∆., Σαλίµπα Ζ.