Τα μονοπάτια Μαινάλου στο Topoguide!!!

Δείτε τμήματα του δικτύου μονοπατιών του Μαινάλου που αναπτύσει και υλοποιεί εθελοντικά ο ΣΑΟΟ με την βοήθεια πολλών φίλων εθελοντών, χαρτογραφημένα στο εκπληκτικής λεπτομέρειας ηλεκτρονικό χάρτη topoguide.
Δείτε στο παρακάτω link:

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΑΙΝΑΛΟΥ – TOPOGUIDE

TOPOGUIDE.GR