Επόμενη εξόρμηση ΣΑΟΟ:Κύριακη 21 Ιανουαρίου 2018 Ποταµοδιάσχιση Λεπίδας-Καταρράκτες-Κοπή Πίτας

Σε ένα από τα πλέον όµορφα φαράγγια του Πάρνωνα, οι 3 µεγαλειώδεις καταρράκτες της Λεπίδας συγκροτούν σκηνικό ανυπέρβλητο, όχι µόνο για την Πελοπόννησο, αλλά και για ολόκλκηρη την Ελλάδα.

Η κοπή της πίτας του ΣΑΟΟ στο Αη Γιάννη 2µ.µ.

Α’ πορεία: Πλάτανος-3ος Καταρράκτης-2ος Καταρράκτης-Επιστροφή στον Πλάτανο
Ώρες: 2.30 | Κατηγορία: Α

Β’ πορεία: Πλάτανος-3ος Καταρράκτης-2ος Καταρράκτης-Ανάβαση στην στέψη και τις λίµνες του 1ου καταρράκτη – Αη Γιάννης.
Ώρες: 4.00 | Κατηγορία: Α++

Αναχώρηση απο πλ. Αγ. Βασιλείου 8.00π.µ.

Υπεύθυνοι: Μπίνος Ν., Καψάλης Ν. Κούκλη Α., Παπαγεωργάκη Σ., Ρεκούµη Π., Ντούµου Α.