Επόμενη εξόρμηση ΣΑΟΟ:ΚΥΡΙΑΚΗ 26.11.2017 Αρτεµίσιο 1772µ.

Μία ξεχωριστή διάσχιση από την γραφική Καρυά Αργολίδας στην παραδοσιακή Νεστάνη Αρκαδίας, αλλά και µικρή τοπική διαδροµή στην Καρυά µέσα από καλοχαραγµένα µονοπάτια.

Α’ πορεία: Καρυά-Πλατανόδασος-Πηγές-Καρυά (προαιρετικά φαγητό-καφές).

Ώρες: 3.30 | Κατηγορία: Α

Β’ πορεία: Καρυά-Πλατανόδασος-Κορυφή Αρτεµισίου-∆ιάσελο Χτενιά-Πηγή-Νεστάνη (φαγητό στο βουνό)

Ώρες: 6.30 | Κατηγορία: Β

Αναχώρηση: 8.00π.µ.

Υπεύθυνοι: Καραµήτζος ∆., Ζαφειρόπουλος ∆., Κεχαγιάς Τ., Ντούµος Π., Παρασκευοπούλου Τ.