Τα μονοπάτια Μαινάλου στο Topoguide!!!

Δείτε τμήματα του δικτύου μονοπατιών του Μαινάλου που αναπτύσει και υλοποιεί εθελοντικά ο ΣΑΟΟ με την βοήθεια πολλών φίλων εθελοντών, χαρτογραφημένα στο εκπληκτικής λεπτομέρειας ηλεκτρονικό χάρτη topoguide. Δείτε στο παρακάτω link: ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΑΙΝΑΛΟΥ – TOPOGUIDE TOPOGUIDE.GR