Διαδρομές του ΣΑΟΟ σε GPS

Δείτε διάφορες διαδρομές του ΣΑΟΟ αποτυπωμένες σε χάρτη απο το GPS.Βέβαια πρίν την χρήση της κάθε διαδρομής θα ήταν καλό να επικοινωνείται με τα γραφεία του συλλόγου για περισσοτερές πληροφορίες.

http://www.saoo.gr/category/routes_gps/