Επόμενη εξόρμηση ΣΑΟΟ: Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 – Μαίναλο

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Χειµερινές πορείες στο χιονισµένο Μαίναλο.

Α’ Πορεία: Άνω Καρδαράς – Καταφύγιο – Λεβίδι.

Ώρες: 3,5. Κατηγορία: Α+

Β’ Πορεία: Άνω Καρδαράς – Καταφύγιο – Οστρακίνα (1982µ.) – Λεβίδι.

Ώρες: 5. Κατηγορία: Β

Αναχώρηση απο πλ. Αγίου Βασιλείου , ώρα αναχ. 8πμ

Αρχηγοί: Αλειφερόπουλος Γ., Καψάλης Ν., ∆ελής ∆., Λαγογιάννης Ν., Μαρκοπούλου Αν.,

X